top of page

Rekisteriseloste

Henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (533/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ
PPS Oy
Y-tunnus 
puh. 0400 623 369
e-mail: 

YHTEYSHENKILÖ

REKISTERIN NIMI
PPS Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
PPS Oy:n asiakastietojen ja työvarausten ylläpito

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan nimi, yhteystiedot, varaukset

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä syöttämä tieto.

TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS
Verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 

REKISTERIN KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröity voi myös itse muokata omia tietojaan internet-sivujen kautta.

Rekisteriseloste: Privacy Policy
bottom of page